onsdag 10. desember 2008

Prøve eksamen

Vi hadde tverrfaglig prøve eksamen torsdag 4 desember.
Oppgaven var å ha en aktivitet med barn i hvilken aldersgruppe vi ville og vi fikk velge aktiviteten selv. Vi fikk utdelt 3 mål vi skulle ha med og vi fikk velge 3 mål som vi selv ville ha med.

De 6 målene måtte være med i aktiviteten og vi skulle vise på en god måte at vi hadde fått med oss alle.
Aktiviteten:
Samlingstund med ulike språk og tanke leker.

Målet for aktiviteten:
Stimulere språket.

Aktiviteten passer til alders gruppen 5 år fordi:
Jeg valgte denne aktiviteten fordi det handler mye om språkutviklingen til barn. Barn i 5års alderen bruker mye språk og de bruker mye tanker. Ved å la de tegne etter jeg har fortalt en historie gjør at de må huske og i tillegg kan bruke fantasien sin. I 5års klarer de og begynne å samle ting mer logisk på arket. Det er også veldig sosialt og ha samlingstund hvor alle deltar og føler at de får være del av noe.

Jeg hadde en samlingstund for 5åringer for jeg synes den aktiviteten jeg skulle ha passet til 5åringer.
Vi begynte med en sang som alle barna fikk si navnet sitt slik at de fikk følt at de var til stede og at de viste hvem som er der.
Etter det fortalt jeg hva vi skulle gjøre den dagen sånn at alle får en oversikt over det vi skal
gjøre hele dagen fordi de skal vite det og være forbredt.

Jeg forteller at jeg skal lese eventyret Skinnvotten og bruke flanellograf for å ilustrere historien mens jeg leser eventyret.

Jeg tenkte at hvis jeg henger tegningene/bildene opp på flanellografen kan de knytte bildene til historien og huske hvordan dyrene og navnene til dyra.
Hvis de får være med på å fortelle navnene på dyra eller hvilket dyr det er føler de at de er med på å fortelle historien og blir mer engasjert til å høre på. Det er en litt repeterende historie som gjør at de lærer historien fort. Det er bra for da kan de senere prøve å fortelle den til hverandre eller andre barn/voksne senere.

Jeg spurte deretter om hva de husket og hva de tenkte og synes om eventyret.
Jeg tokk dem med bort til et bord hvor de skulle få tegne etter det de husket fra eventyret jeg hadde lest.
De tegnet hva de selv ville og så fortalte de alle hver for seg hva de hadde tegnet på tegningen sin. Det lot jeg dem gjøre fordi da lærer de at det er viktig og vente på tur og at det er viktig og se og lære av andre.
Jeg spurte dem om de vill ta med tegningen hjemme eller henge den i barnehagen. Så de selv kunne bestemme hva de selv ville.

Til slutt lot jeg alle velge en sang hver som alle skulle synge slik at de føler at de får være med på å bestemme noe i samlingstunden og at alle føle at de er like mye med.
Etterpå valgte jeg en julesang siden det snart er jul og slik at de skal få litt julestemning.

Jeg avsluttet med en hade sang sånn at alle forstår at samlingstunden er ferdig for idag..

Ingen kommentarer: