torsdag 14. mai 2009

Selvurdering i PTF- læreplanmål

Lytte til barnas ideer og innspill til aktiviteter
Jeg synes selv jeg har lært å lytte til barnas innspill og ideer, men det er noen aktiviteter jeg er bedre til og la barna bestemme enn andre. Det har kanskje noe med at jeg er litt mer usikker på noen leker og da vil heller holde meg til de reglene som er satt for leken og ikke la barna endre eller bestemme så mye fordi jeg ikke har så mye erfaring med leken. Mens i andre leker kan jeg la barna bestemme og slippe meg mye mer løs.

Deltar aktivt i barnas lek
Jeg deltar i barnas lek aktivt, men dette kommer også veldig ann på aldersgruppe og hva leken går ut på. Veldig mange av barna er 5 år og de liker best og leke selv, og de spør deg som regel om man vil være med å leke med dem hvis de må ha med en voksen i leken.
Med de litt mindre er jeg nok mer aktivt med i leken, som og sitte i sandkassen, huske, hjelpe dem med å sykle osv. Jeg knytter meg nok til litt mindre barn fort, fordi jeg ser at de trenger min hjelp mye mer enn det de større barna gjør. Jeg kan jobbe litt med og leke med de eldre barna også.

Setter grenser ved å forklare for barnet
Da jeg startet i barnahagen synes jeg det var litt vanskelig og vite hvordan de voksne på avdelingen setter regler og hva som var greit og hva som ikke var greit. Men nå er går det helt fint. Jeg har blitt så godt kjent med barna at jeg vet hvordan de forskjellige reagerer og hvordan de oppfører seg. Så jeg vet hvordan jeg skal sette regler for hver enkelt av dem.
Noen er litt mer vanskeligere enn andre, men jeg har ikke hatt noe problemer med og sette grenser fordet.

Viser interesse og engasjement i arbeidet
Jeg har vel non ting jeg er flinkere og vise interesse og engasjement i lek og aktiviteter enn andre. Det kommer veldig ann på om jeg føler at jeg kan denne aktiviteten godt nok og om jeg er noe flink til å utføre den. Jeg har kanskje ikke vist så mye engasjement fordi jeg har vært litt usikker på meg selv i starten og det har vel gjort at jeg har holdt meg litt mer tilbake, og jeg tror jeg kan mer enn det jeg viser.

Tar opp situasjoner som har oppstått og diskuterer mulige løsninger
Hvis det oppstår situasjoner, kan jeg snakke med barna og høre hva som har skjedd eller hva situasjonen er. Høre begges versjon av saken og hvis jg er usikker høre med enn av de voksne og d har sett noe til det. Og så komme frem til en løsning eller at begge møtes på halvveien så begge blir fornøyde.

Planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter med utgangspunkt i utviklingspsykologi
Jeg har fått lagd planer og har gjennomført 2 aktiviteter. Men jeg har hatt litt problemer med iternett hjemme så har ikke fått sendt de i tide hver gang. Men jeg har fått god tilbakemelding på de ativitetene jeg har hatt og de i barehagen har synes de vært fine og at jeg har variert med aktivitetene mine.

Prøvekesamen- plan/akitivitet/bilder
Til min prøveeksamen valgt jeg og ha en aktivitet der hovedtemaet var "Dyrene i Afrika".
Aktiviteten var at barna skulle synge sangen "Dyrne i Afrika" først og så prøve å synge sangen fort og så hviske den. Etter det skulle vi se på noen bilder av dyr:

Så skulle jeg spørre barna:
Hvilket dyr er dette?
Hva spiser dette dyret?
Hvor lever det?
osv..
Dette gjorde jg slik at barna får vite hvordan dyrene ser ut og at de vet litt mere om dyret.
Etter at jeg hadde vist alle bildene skulle alle barna få hver sitt dyr og lag kostyme til det dyret de hadde valgt. Jeg hadde 4 stykker. Så det ble en elefant, en løve, en papegøye og en bavian.
Etterpå fikk de lov til og ha på sangen og vise frem kostymet sitt når de hørte det dyre de var på sangen. Jeg tror denne aktiviten er noen mange barn synes er gøy, jeg valgte 5åringer fordi mange barn i denne alderen synes det er veldig gøy og ha rollespill, leke ting de ikke er. Og de er veldig interessert i ting som er lang borte sånn som Afrika.
Jeg synes aktiviteten gikk bra, det er noen ting jeg kunne endret på. Men ellers gikk det veldig bra, synes i hvert fall jeg !

torsdag 12. mars 2009

Bruk av digitale medier og utstyr.

Bruk av digitale medier og utstyrer i barnehage blir mer og mer snakk om, ska man bruke det eller ikke. Er det bra? eller er det dårlig?

Jeg tror mange barnehager spørs seg selv om det samme. Det er ikke like lett og bestemme seg om det er bra eller ikke. Tingen er vel at det har sine gode sider og dårlige sider.

Ved å bruke digitalt utstyr i barnehagen kan barn lære seg matte, norsk og andre fag ved hjelp av spill som er laget for den spesielle aldersgruppen og oppgaver så barn blir flinke til å tenke logiske tanker selv. Ved å lære barn hvordan de skal bruke kamera i barnehage kan barna feks. lage sitt eget galleri hvor de har tatt bilder. Bildene blir nok veldig anderledes når et barn tar det enn når en voksen tar det. Barn ser ting fra andre vinkler og fokusere på andre ting enn det voksne gjør.
Det gjør slik at barna får vise hva de er gode til og de får mye tillit av de voksne.
Det som er dumt med digitale utstyr er at barn blir fort oppslukt i PC spill og blir fort mindre sosiale med andre barn, de stenger seg fort ute fra andre og blir negativ hvis andre barn vil prøve eller prøver og involverer seg når barnet spiller. De blir knyttet eller avhengige på en merkelig måte. Du merker kanskje at hvis du selv sitter ved PC at du fort blir egen hvis andre bare skal sjekke noe eller låne den fort. Det er skummelt og se hvor avhengighets skapenede det er.
Det er derfor viktig til og med for eldre, at du ikke bruker for mye tid ved PC og klarer og koble deg vekk fra den. Hvis man har et "sunt" eller normalt forhold til PC tror jeg det er mye bra med å bruke det.
Det er en godt hjelpemiddel som kan være nyttig i flere sammenhenger !
Hadde vi ikke hatt det hadde vi ikke hatt BLOGG !

Påskepynt aktivitet 10 mars 09

På tirsdag 10 mars hadde jeg en aktivitet på barnehage, vi lagde påskepynt !
Jeg tok med meg 4 jenter inn på en grupperom for å lage påskekyllinger og påskegg.
Avdelingslederen på avdelingen min var med på aktiviteten.

Vi begynte med å lage påskekyllinger, barna var kjempe oppfinsomme og påskekyllingene ente opp med både hatt og ski. Noen lagde staver til skiene mens andre ville at påskekyllingen skulle ha tryllestav. Barna var kjempe flinke og vi sang også noen "kylling sanger" mens vi lagde kyllingene. Det var veldig fint å se hvor forskjellige de ble og hvor mye fantasi barna hadde.

Vi malt også påskeegg, da fikk barna 2 egg av isopor hver og fikk male på dem med gul,rød,blå og grønn. Noen av barna blandet fargene og fant ut at det ble til andre farger.
Alle eggene ble forskjellige med mange forskjellige farger. Barna sa det var kjempe gøy og lage påskepynt. Alle ville ha dem med hjem med en gang, og det var morsomt å se hvor stolte de ble over det de hadde lagd! :)

tirsdag 27. januar 2009

uke 3, vinter uke!

PRAKSIS I UKE 3.
I uke 3 har vi vært på utplasseringsstede i 4 i dag, fra tirsdag til fredag.
Vi er der i 4 dager i strekk for å se hvordan det er der ikke bare på tirsdager men også de andre dagene.
De har litt forskjellige dager, så det er gøy og få med seg de forskjellige dagene og aktivitetene de har.

Tirsdag 20 januar
På tirsdag har barna ute dag. Da dro nesten alle barna på avdelingen tur til vollen. Og noen var på Naturgruppa. Naturgruppa drar som regel til Vardåsen på tur. Jeg og en annen ansatt var igjen med meg med 4 barn. Vi gikk på tur med de to minste og de to største barna på avdelingen. Vi dro til en leke plass og hadde tenkt til å spise der, men det var for kaldt så vi valgte å dra tilbake til barnehagen og spise maten der. Barna får som regel alltid leke som de vil etter de har vært på tur. Jeg og noen av barna vevde og heklet til de ble hentet.

Onsdag 21 januar
Det er en inne dag hvor barna har samlingstund og da hører de som regel på eventyr og de snakker om hvilket tema de har denne måneden. Denne måneden har de fokus på vinter og de som kjennetegner vinteren. Jeg og barna leste bok og spiste frukt mens noen barn satt og perlet.

Torsdag 22 januar
Barna har vært ute og vi har laget snømenn og laget snølykter, barna synes det var kjempe gøy og være ut i snøen og noen lagde en stor hau som de kunne hoppe i. Noen av barna lagde en liten snø landsby med en av de voksne. Barna synes ble kjempe fin og det ble tatt mange fine bilder.
Jeg og noen av de minste lagde snøengler, selv om ikke alle fikk det like fint til synes de det var kjempe gøy. De fikk kakao da vi satt ute.
Etterpå gikk vi inn og alle fikk gjøre litt som de ville.

Fredag 23 januar
På fredag satt jeg hjemme med feber.

Tema jeg har valgt
Jeg har valgt tema formaktiviter, jeg har valgt denne aktiviteten for jeg synes det er gøy og se barna bruke tid og tenke over ting når de lager eller former noe. Det er morsomt og se hvor fornøyde de blir når de er ferdig med noen de har brukt mye tid på. Jeg har prøvd og lage aktiviteter som passer til den årstiden de er i. Aktivitetene mine skal handler om maling av vinter men at de skal bruke kroppen, den andre aktiviteten skal være å lage påskepynt og den siste blir noe med vår og gjøre.

Store og små opplevelser
Har ikke hatt noen store opplevelser. Men synes det er veldig morsomt fordi noen av de små lærer seg og slutte og bruke bleie. Det er en morsom opplevelse å se hvor flinke de er til å si ifra når de må på do og sier ifra hvis de trenger hjelp eller ikke.
Synes det var koselig og være der en hel uke for da får jeg sjansen til å se hvordan de har det en hel uke og ikke bare hvordan de har det på tirsdager. Tror barna synes det er gøy og dele ting med meg , for de kommer frivelig bort og forteller om ting de har opplevd!

En koselig uke ! :)