torsdag 14. mai 2009

Selvurdering i PTF- læreplanmål

Lytte til barnas ideer og innspill til aktiviteter
Jeg synes selv jeg har lært å lytte til barnas innspill og ideer, men det er noen aktiviteter jeg er bedre til og la barna bestemme enn andre. Det har kanskje noe med at jeg er litt mer usikker på noen leker og da vil heller holde meg til de reglene som er satt for leken og ikke la barna endre eller bestemme så mye fordi jeg ikke har så mye erfaring med leken. Mens i andre leker kan jeg la barna bestemme og slippe meg mye mer løs.

Deltar aktivt i barnas lek
Jeg deltar i barnas lek aktivt, men dette kommer også veldig ann på aldersgruppe og hva leken går ut på. Veldig mange av barna er 5 år og de liker best og leke selv, og de spør deg som regel om man vil være med å leke med dem hvis de må ha med en voksen i leken.
Med de litt mindre er jeg nok mer aktivt med i leken, som og sitte i sandkassen, huske, hjelpe dem med å sykle osv. Jeg knytter meg nok til litt mindre barn fort, fordi jeg ser at de trenger min hjelp mye mer enn det de større barna gjør. Jeg kan jobbe litt med og leke med de eldre barna også.

Setter grenser ved å forklare for barnet
Da jeg startet i barnahagen synes jeg det var litt vanskelig og vite hvordan de voksne på avdelingen setter regler og hva som var greit og hva som ikke var greit. Men nå er går det helt fint. Jeg har blitt så godt kjent med barna at jeg vet hvordan de forskjellige reagerer og hvordan de oppfører seg. Så jeg vet hvordan jeg skal sette regler for hver enkelt av dem.
Noen er litt mer vanskeligere enn andre, men jeg har ikke hatt noe problemer med og sette grenser fordet.

Viser interesse og engasjement i arbeidet
Jeg har vel non ting jeg er flinkere og vise interesse og engasjement i lek og aktiviteter enn andre. Det kommer veldig ann på om jeg føler at jeg kan denne aktiviteten godt nok og om jeg er noe flink til å utføre den. Jeg har kanskje ikke vist så mye engasjement fordi jeg har vært litt usikker på meg selv i starten og det har vel gjort at jeg har holdt meg litt mer tilbake, og jeg tror jeg kan mer enn det jeg viser.

Tar opp situasjoner som har oppstått og diskuterer mulige løsninger
Hvis det oppstår situasjoner, kan jeg snakke med barna og høre hva som har skjedd eller hva situasjonen er. Høre begges versjon av saken og hvis jg er usikker høre med enn av de voksne og d har sett noe til det. Og så komme frem til en løsning eller at begge møtes på halvveien så begge blir fornøyde.

Planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter med utgangspunkt i utviklingspsykologi
Jeg har fått lagd planer og har gjennomført 2 aktiviteter. Men jeg har hatt litt problemer med iternett hjemme så har ikke fått sendt de i tide hver gang. Men jeg har fått god tilbakemelding på de ativitetene jeg har hatt og de i barehagen har synes de vært fine og at jeg har variert med aktivitetene mine.

Prøvekesamen- plan/akitivitet/bilder
Til min prøveeksamen valgt jeg og ha en aktivitet der hovedtemaet var "Dyrene i Afrika".
Aktiviteten var at barna skulle synge sangen "Dyrne i Afrika" først og så prøve å synge sangen fort og så hviske den. Etter det skulle vi se på noen bilder av dyr:

Så skulle jeg spørre barna:
Hvilket dyr er dette?
Hva spiser dette dyret?
Hvor lever det?
osv..
Dette gjorde jg slik at barna får vite hvordan dyrene ser ut og at de vet litt mere om dyret.
Etter at jeg hadde vist alle bildene skulle alle barna få hver sitt dyr og lag kostyme til det dyret de hadde valgt. Jeg hadde 4 stykker. Så det ble en elefant, en løve, en papegøye og en bavian.
Etterpå fikk de lov til og ha på sangen og vise frem kostymet sitt når de hørte det dyre de var på sangen. Jeg tror denne aktiviten er noen mange barn synes er gøy, jeg valgte 5åringer fordi mange barn i denne alderen synes det er veldig gøy og ha rollespill, leke ting de ikke er. Og de er veldig interessert i ting som er lang borte sånn som Afrika.
Jeg synes aktiviteten gikk bra, det er noen ting jeg kunne endret på. Men ellers gikk det veldig bra, synes i hvert fall jeg !